×

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ευκαιρίες προσλήψεων στο Kapnos Airport Shuttle.

On 13 Αυγ 2021

Θέσεις Εργασίας

Η Kapnos Airport Shuttle Ltd ψάχνει για Οδηγούς Λεωφορείων για μόνιμη ή μερική απασχόλη στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας για την εκτέλεσησχολικών διαδρομών.

Περιγραφή θέσης και καθήκοντα:

Επαγγελματική και σωστή οδήγηση λεωφορείου, σύμφωνα με τις πολιτικές της εταιρείας
Πραγματοποίηση της διαδρομής σύμφωνα με το συγκεκριμένο δρομολόγιο και χρονοδιάγραμμα
Συμπλήρωση των απαιτούμενων εγγράφων
Έλεγχος της τεχνικής κατάστασης του οχήματος και του εξοπλισμού του οχήματος
Προστασία και ασφάλεια των μαθητών και άλλων οδηγών που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο
Τήρηση όλων των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας

Προσόντα και Εργασιακή εμπειρία:

Έγκυρο πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας οδήγησης
Έγκυρη άδεια οδήγησης λεωφορείου
Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση gloria@kapnosairportshuttle.com είτε να επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικά στο 24-624708.