×

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ & ΤΙΜΕΣ

Travel from and to Larnaca Airport or Paphos Airport.

Διαθέσιμες Διαδρομές

Αγία Νάπα (Λεωφόρος Νήσι 80)Στάση Λεωφορείο μπροστά από το ξενοδοχείο Sunwing Αεροδρόμιο Λάρνακας

40min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€11.00

Παιδί

€5.00

Νήπιο

€0.00

Αγία Νάπα (Πλατεία)ΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ AFRODITE SOUVENIR SHOP Αεροδρόμιο Λάρνακας

45min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€11.00

Παιδί

€5.00

Νήπιο

€0.00

Αεροδρόμιο Λάρνακας Αγία Νάπα (Λεωφόρος Νήσι 80)Στάση Λεωφορείου απέναντι από το

40min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€11.00

Παιδί

€5.00

Νήπιο

€0.00

Αεροδρόμιο Λάρνακας Λευκωσία

40min | Διαθέσιμη από 07/09/2023

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€9.00

Παιδί

€5.00

Φοιτητής

€9.00

Νήπιο

€0.00

Αεροδρόμιο Λάρνακας Αεροδρόμιο Πάφου

100min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€16.00

Παιδί

€5.00

Φοιτητής

€12.00

Νήπιο

€0.00

Αεροδρόμιο Λάρνακας Λεωφόρος Πρωταρά 3 Στάση λεωφορείου πλησίον Mcdonalds και στάση λεωφορείου στο ξενοδοχείο Sunrise

60min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€14.00

Παιδί

€5.00

Αεροδρόμιο Λάρνακας Αγία Νάπα (Πλατεία)

45min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€11.00

Παιδί

€5.00

Νήπιο

€0.00

Λευκωσία Αεροδρόμιο Λάρνακας

40min | Διαθέσιμη από 07/09/2023

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€9.00

Παιδί

€5.00

Φοιτητής

€9.00

Νήπιο

€0.00

Λευκωσία Αεροδρόμιο Πάφου

100min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€16.00

Παιδί

€5.00

Φοιτητής

€12.00

Νήπιο

€0.00

Αεροδρόμιο Πάφου Αεροδρόμιο Λάρνακας

100min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€16.00

Παιδί

€5.00

Φοιτητής

€12.00

Νήπιο

€0.00

Αεροδρόμιο Πάφου Λευκωσία

100min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€16.00

Παιδί

€5.00

Φοιτητής

€12.00

Νήπιο

€0.00

Αεροδρόμιο Πάφου Λάρνακα (Κεντρικά)

100min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€16.00

Παιδί

€5.00

Φοιτητής

€12.00

Νήπιο

€0.00

Πρωταράς- Στάση Λεωφορείου ,Λεωφόρος Πρωταρά πλησίον Mcdonalds Αεροδρόμιο Λάρνακας

60min | Διαθέσιμη

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Κατόπιν αιτήματος υπάρχει διαθέσιμη προσβασιμότητα.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπονται κατοικίδια

Αποσκευές

|
Επιτρέπονται κατοικίδια

Επιτρέπονται κατοικίδια

Κατόπιν αιτήματος επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα.

|
Αποσκευές

Αποσκευές

Δικαιούστε μια μεγάλη τσάντα αποσκευών.

Ενήλικας

€14.00

Παιδί

€5.00